China trip, 2013

China trip, 2013

Beijing / Peking

Beijing / Peking

Chengdu

Chengdu

Guilin

Guilin

Hongkong

Hongkong

Jianshui

Jianshui

Kunming

Kunming

Lijiang

Lijiang

Shaxi

Shaxi

Xi'an

Xi'an

Yuanyang

Yuanyang

Zhongdian

Zhongdian